مدارک ویزای آلمان

اخذ ویزای آلمان

مدارک ویزای آلمان

مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای تحصیلی آلمان

 

• پاسپورت با اعتبار حداقل ۶ ماهه و دو کپی از آن
• پذیرش تحصیلی
• گواهی پایان دوره سه سال متوسطه (به همراه ترجمه)
• گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی (به همراه ترجمه)
• گواهی پایان دوره کارشناسی و یا کارشناسی ارشد (به همراه ترجمه)
• فرم پرشده ی درخواست ویزا
• عکس رنگی پاسپورتی
• شناسنامه و دو کپی از آن
• گواهی پشتیبانی مالی: این گواهی به دو صورت قابل ارایه است. یکی ارایه گواهی تمکن مالی به ارزش ۱۰.۲۳۶ یورو و یا ارایه گواهی ضمانت و پشتیبانی توسط یکی از وابستگان متقاضی که ساکن آلمان میباشد.
• مدارک سوابق شغلی (در صورت وجود)
• هزینه ی صدور روادید (۶۰ یورو) تحصیل در آلمان
• انگیزه نامه
• زندگی نامه

 

آدرس سایت سفارت آلمان